werkwijze en behandeling

Tijdens het eerste consult heb ik met u een intakegesprek. Tijdens dit gesprek vorm ik me een zo compleet mogelijk beeld van u, uw klachten en uw eventuele behandelingen tot nu toe. Aansluitend zal ik in de meeste gevallen een aanvullend kinesiologisch onderzoek uitvoeren om nadere informatie te verkrijgen over eventuele blokkades in uw lichaam.

Behandeling

Bij de behandeling van uw klachten zal ik kiezen uit (een combinatie van) de volgende behandelmethoden:

  • Reflexzonetherapie (voetreflexologie/Guasha)
  • Voedingsadviezen dan wel – therapie;
  • Leefstijladviezen;
  • Ontspanningstherapie;
  • Massagetherapie;
  • Bachbloementherapie;
  • Fytotherapie (ondersteuning door middel van supplementen op basis van kruiden);
  • Aromatherapie;
  • Orthomoleculaire voedingssupplementen;

Ik vind het belangrijk om u erop te wijzen dat u van uw kant bereid zult moeten zijn actief deel te nemen aan het hele proces. Een proces dat wellicht veranderingen in uw huidige gewoonten met zich mee zal brengen. U kunt hierbij rekenen op mijn betrokkenheid, begeleiding en ondersteuning.

Met ingang van 28 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

In deze privacywet zijn regels vastgelegd om uw privacy te waarborgen. 

 

Ik zal u een persoonlijke behandeling geven, toegespitst op uw specifieke situatie.